Miłosierdzie Boże, czyli Miłość w praktyce

8/4/2018

Pytań o Miłosierdzie Boże jest wiele, bo i rozpoznajemy je jako Kościół szczególnie mocno na przestrzeni ostatniego stulecia. Kult Miłosierdzia Bożego przeszedł swoistą drogę krzyżową i nie od razu został uznany przez Magisterium. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 1934 roku przez s. Faustynę Kowalską, dziś świętą, w pojedynkę w klasztornej celi, a po roku było już celebrowane wraz ze wszystkimi siostrami z Łagiewnik. Dalsza droga Święta usłana jest trudnościami. Mimo iż lokalnie, dla Łagiewnik, kult zostaje przez kard. Adama Stefana Sapiehę w 1951 roku zaaprobowany, to jednak wcześniejsze starania biskupów polskich, aby ustanowić Święto dla całego Kościoła w Polsce, napotykają na problemy w Stolicy Apostolskiej. Kulminacją tych problemów jest dekret zakazujący kultu Miłosierdzia Bożego wydany w 1959 roku przez Święte Oficjum, czyli dzisiejszą Kongregację Nauki Wiary. Unieważnienie dekretu nastąpiło dopiero po niemal 20 latach – w 1978 roku, na kilka miesięcy przed wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża.

Nienowy kult Miłosierdzia Bożego, o którym Kościół naucza od wieków, twierdząc iż Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, w którym mieści się racja zbawienia, poprzez objawienia prywatne św. Faustyny wzmocniony i ożywiony w XX wieku, za czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II prawdziwie rozkwita i zaczyna się szybko rozwijać. Następuje wzmocnienie i rozbudowanie myśli teologicznej odnośnie Miłosierdzia Bożego, czego wyrazem jest również specjalna encyklika papieska z 1980 roku, poświęcona w całości zagadnieniu miłosiernego Boga – Dives in misericordia. W 1985 roku kard. Franciszek Macharski ustanawia w archidiecezji krakowskiej Święto Miłosierdzia Bożego, zaś w 1997 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwala na obchodzenie go w polskim Kościele katolickim w II Niedzielę wielkanocną. W roku jubileuszowym, w 2000 roku, podczas kanonizacji s. Faustyny papież Jan Paweł II ustanawia Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła katolickiego. W 2002 roku zawierza w Łagiewnikach Kościół Bożemu Miłosierdziu. W 2005 roku, po odprawieniu Mszy ze Święta Bożego Miłosierdzia, umiera papież Jan Paweł II, obok św. Faustyny największy Apostoł Miłosierdzia Bożego.

Wypadająca dziś II Niedziela wielkanocna, kończąca oktawę Zmartwychwstania Pańskiego i wieńcząca obchody Misterium Paschalnego Chrystusa, nie bez kozery została wybrana na dzień obchodów Święta Bożego Miłosierdzia. W Misterium Paschalnym w najwyższym stopniu ujawnia się tajemnica Miłosierdzia Bożego. Katechizm Kościoła Katolickiego [KKK 1846] stwierdza: Ewangelia jest w Jezusie Chrystusie objawieniem miłosierdzia Bożego dla grzeszników. Anioł zwiastuje Józefowi: „Nadasz (Mu) imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21). To samo można powiedzieć o Eucharystii, sakramencie Odkupienia: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). Jezus – Syn Człowieczy, zrodzony dla zbawienia ludzkości, powołany do odkupieńczej misji realizującej się w męce, śmierci i zmartwychwstaniu, jest najlepszym wyrazem Bożego Miłosierdzia. Eucharystia jest kontynuacją ujawniania prawdy o Bożym Miłosierdziu, a uczestnictwo w niej jest szansą doświadczenia miłosiernego Boga, który nam się daje i nas pożywia.

Miłosierdzie Boże to Miłość w praktyce – akt wyrażający czysty i piękny związek łączący nas z Przenajświętszym Bogiem. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 13,4-10) przekazał piękny opis tego, czym jest Miłość. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Miłość jest łącznikiem pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Spoiwem wszystkiego, co stworzone i poddane Bogu. Wyrazem więzi pomiędzy Bogiem i człowiekiem.

Oddam głos Magisterium – niech więc przemówi raz jeszcze Katechizm Kościoła Katolickiego [KKK 1827]. Miłość ożywia i inspiruje praktykowanie wszystkich cnót.  Jest ona ”więzią doskonałości” (Kol 3, 14); jest formą cnót; wyraża je i porządkuje między sobą; jest źródłem i celem ich chrześcijańskiego praktykowania. Miłość usprawnia i oczyszcza naszą ludzką zdolność miłowania. Podnosi ją do nadprzyrodzonej doskonałości miłości Bożej. Z Miłości czerpiąc stajemy się lepsi i jesteśmy w stanie przylgnąć do Pana. Miłosierdzie Boże, które dziś w sposób szczególny rozważamy, jest lekcją dla nas – praktycznym wyrazem Miłości – zadanym także i nam. Miłość to bowiem nie samo Słowo – Miłość to Słowo ucieleśnione! Czyny miłosierne, wynikające z miłości (czyli koniec końców – z Miłości), są tym, do czego powołał nas Stwórca. Pamiętając o tym, warto się zastanowić jak realizujemy w życiu to zadanie? Na ile jesteśmy aktywni w okazywaniu innym miłosierdzia (a więc znów koniec końców – Miłosierdzia)? Czy potrafimy umniejszając siebie działać na rzecz innych, nie licząc na nic w zamian? W tych praktycznych aktach ujawnia się prawda o naszej miłości do Boga. Skoro bowiem kochamy drugiego człowieka i okazujemy tę miłość, świadczymy swoim życiem i swoją postawą czy naprawdę podążamy za Chrystusem. Kończącą się oktawę wielkanocną przeżywam, dziękując Panu Bogu za łaskę wiary, która dla mnie jest kolejnym dowodem na Boże Miłosierdzie. Radosny jest ten wielkanocny czas, bo i nasz Pan jest wspaniały. Chwała umiłowanemu Bogu!

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s