Chrystus Jezus – nasz Dom, nasze Życie

7/9/2019

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Wczorajsze czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan [Kol 1,15-20], ukazujące bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa, to historia znacznie głębsza i dalece wykraczająca poza to krótkie stwierdzenie. Chrystus jest Alfą i Omegą. Chrystus jest Początkiem. Chrystus jest też Pełnią. Więcej nawet, Pełnia w Chrystusie zamieszkała. Jest więc Chrystus Domem dla całego stworzenia. Jak powie w innym miejscu, na Areopagu, święty Paweł do słuchających go Ateńczyków [Dz 17,28]: w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jest więc Chrystus dla nas całym światem, ale i zwrotnie: cały świat jest zanurzony w Chrystusie – jest Chrystusem. Mijani każdego dnia ludzie. Natura ożywiona i nieożywiona. Zjawiska atmosferyczne. Ludzkie zachowania. Przejawy targających człowiekiem emocji. Rozum, ciało i serce. Nawet nasze cnoty. Wszystko to w Chrystusie – od Boga pochodzi, w Bogu istnieje i składa się na obraz Boga niewidzialnego.

Ojciec Jacek Salij OP pięknie kiedyś napisał o Bogu: Ten, którego chcemy kochać ponad wszystko i dla którego pragniemy oderwać się nawet od samych siebie, jest Bogiem Wszechobecnym. Ale tak cudownie wszechobecnym, że w każdym miejscu jest Go nieskończenie więcej niż rzeczy i osób, które to miejsce wypełniają. On, Nieskończony, w każdym miejscu jest cały bez reszty. Zarazem jest oczywiście większy od każdego miejsca i nawet cały wszechświat nie jest w stanie Go ogarnąć. Również we mnie jest On nieskończenie bardziej niż ja sam w sobie. Bóg zamieszkuje we mnie. Przekracza mnie równocześnie i zaprasza mnie do przekroczenia samego siebie. To jest właśnie zaproszenie skierowane prze Miłość – wyjdź poza ramy własnego jestestwa, by spotkać Boga Żywego. Dostrzeż Piękno stworzenia i uwielbij w nim Boga. Doświadcz stałej, niezmiennej, niewzruszalnej obecności Dobra w każdym tchnieniu, w każdej sekundzie, w każdym wymiarze – widzialnym i niewidzialnym. Stań sercem w serce z Prawdą i przyjmij Boże Objawienie. Pan Bóg – Jestem, który jestem – towarzyszy na każdym kroku swemu stworzeniu. Człowiek-Bóg, Chrystus Jezus, jest nam Panem i Bratem.

Dom to też schronienie. Dobrze wyraża to święta Teresa od Jezusa, kolejny wspaniały Doktor Kościoła, kiedy pisze o zamku wewnętrznym. Mimo przychodzących na myśl w pierwszej kolejności militarnych skojarzeń, zamek jest przede wszystkim domem, posiadającym dodatkowo umocnienia warowne na czas wojny oraz czas oblężenia. Obecnie stosowana przez karmelitów bosych translacja trafnie przeciwstawia się wcześniejszej, sięgającej jeszcze XIX wieku i zasłużonego dla przekładu na polski dzieł św. Teresy Wielkiej biskupa Piotra Kossowskiego, zaznajomionego bardziej z duchowością ignacjańską niż karmelitańską, który słowo castillo przełożył z hiszpańskiego jako twierdza, co ograniczało opisywaną przestrzeń jedynie do funkcji obronnej. Zamek zaś to Dom, w którym dochodzi do spotkań naznaczonych Miłością. To miejsce życia i doświadczania codzienności. W nawiązaniu do opisywanego przez świętą Teresę zamku wewnętrznego można powiedzieć o Chrystusie, iż jest Domem, to znaczy jest Zamkiem, a ponadto jest Życiem. My otrzymaliśmy propozycję, aby zamieszkać w Nim i żyć w Nim na wieki.

Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu, bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł [Kol 1,21-23]. Grzeszni, słabi, błądzący – z nawróceniem wstępujemy świadomi Dobra do Zamku, w Nim znajdujemy schronienie, a z czasem doceniamy nasze życie w Nim. Życie w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa nas przemienia i uświęca. Droga, którą podążamy odciska swój ślad na naszym życiu. Umocnieni Drogą i przez Nią naznaczeni zbliżamy się do Nieba. Cóż może być piękniejszego? Wystarczy iść! Wybrać właściwą, wąską ścieżkę i zmierzać nią do celu.

Służebnica Boża Catherine de Hueck Doherty, Kanadyjka pochodzenia rosyjskiego, założycielka apostolatu Madonna House, zgromadzenia konsekrowanych osób świeckich – kobiet i mężczyzn, oraz księży – żyjących duchowością Nazaretu, tak pisze w swojej książce zatytułowanej Jurodiwi. Święci głupcy [s. 50]: Stojąc w cieniu rzucanym przez moje drzewo wiary, dostrzegłam trzecią ścieżkę, ścieżkę Chrystusa: prostą, bezpośrednią, ani autostradę, ani inną drogę szybkiego ruchu, tylko zwykłą wiejską ścieżkę. To właśnie ścieżka, którą powinien pójść człowiek, bo na niej znajdzie pokój. Zrozumiałam – poprzez łaskę, a nie wysiłek umysłu – że człowiek odrzucił tę ścieżkę z powodu swojej pychy, chciwości i pragnienia posiadania. Walczył także o to, co nazywał „ideałami”. Nie oglądać się na „ideały” pochodzące ze świata, ale zapatrzeć się, zasłuchać i z miłością przyjąć jedyny wart tego określenia ideał – Chrystusa. Pierwszego przed wszystkim. Głowę Ciała – Kościoła. Początek. Pierworodnego spośród umarłych. Nowe Przymierze. Tego, w którym zamieszkała cała Pełnia.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s