Powitanie po długiej przerwie

Nie było mnie niemal sześć tygodni. Funkcjonowałem niejako poza czasem i przestrzenią, podróżując przez Hiszpanię oraz Polskę. Modląc się, pielgrzymując, doświadczając ciszy i Boga w ludziach.