Pan jest moim pasterzem

Jezus jest moim Bogiem. Współistnieje w Trójcy Świętej wraz z Ojcem i Duchem Świętym. To znaczy, że bez Niego nic się nie wydarza i życie by nie istniało, gdyby nie tchnął ducha w materię nieożywioną.